Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS

TRANSPORTO SPECIALISTAS

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas)  Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) transporto specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

 Pareigybės paskirtis:

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: