Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS IR VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės ir veiklos administravimo skyrius (toliau – Skyrius).

Paskirtis:

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas šioje bendrojoje veiklos srityje – teisė ir viešieji pirkimai.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Valstybės tarnautojas, einantis Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, atlieka šias funkcijas: