Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS IR VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTĖ

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės ir veiklos administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) viešojo administravimo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybių grupė – specialistai.

 

 Pareigybės paskirtis:

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Darbuotojas atlieka šias funkcijas: