Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS

VAIRUOTOJAS

             Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) ūkio skyrius (toliau – Skyrius).

 Pareigybės paskirtis: 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: