Pareigų aprašymas Spausdinti

 

ŪKIO SKYRIAUS

MECHANIKAS REMONTININKAS
 

 Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) mechanikas remontininkas yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

Paskirtis:

Specialūs reikalavimai šais pareigas einančiam darbuotojui:

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: