Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

ŪKIO SKYRIAUS

PASTATŲ REMONTININKAS
 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) pastatų remontininkas yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

Paskirtis:

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: