Pareigų aprašymas Spausdinti

APSKAITOS IR FINANSŲ SKYRIAUS

BUHALTERIS

 

     Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos ir finansų skyriaus (toliau – Skyrius) buhalteris yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), yra specialistų grupės pareigybė.

 Pareigybės paskirtis:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: