Pareigų aprašymas Spausdinti

APSKAITOS IR FINANSŲ SKYRIAUS

 

BUHALTERĖ

 

 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos ir finansų skyriaus (toliau – Skyrius) buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

 

Pareigybės paskirtis :

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: