Pareigų aprašymas Spausdinti

APSKAITOS IR FINANSŲ SKYRIAUS

BUHALTERĖ APSKAITININKĖ

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos ir finansų skyriaus (toliau – Skyrius) buhalteris apskaitininkas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

 Pareigybės paskirtis: 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: