Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

PATARĖJA

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

 

Pareigybės paskirtis:

  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: