Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO SPECIALISTĖ

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: