Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO SPECIALISTĖ
 

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: