Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Pareigybės paskirtis:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: