Pareigų aprašymas Spausdinti

APSKAITOS IR FINANSŲ SKYRIAUS

BUHALTERĖ

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos ir finansų skyriaus (toliau – Skyrius) buhalteris yra  specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

 Pareigybės paskirtis:

     Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

      Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: