Pareigų aprašymas Spausdinti

APSKAITOS IR FINANSŲ SKYRIAUS

BUHALTERĖ

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos ir finansų skyriaus (toliau – Skyrius) buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Buhalterio pareigybė yra priskiriama specialistų grupei

 Pareigybės paskirtis:

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: