Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Pareigybės paskirtis:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Darbuotojas atlieka šias funkcijas: